Hướng Dẫn Tìm Kiếm Sim


HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM SIM:


1.      Tìm SIM theo chuỗi số

Ví dụ:

 + Quý khách muốn tìm SIM có chuỗi số 9999 ở bất kỳ vị trí nào của dãy số, quý khách hãy gõ 9999 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM có chuỗi số 8888 ở bất kỳ vị trí nào của dãy số, quý khách hãy gõ 8888 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + ...


2.      Tìm SIM theo 4, 5, hay 6 số cuối

Ví dụ:

 + Quý khách muốn tìm SIM có số cuối là 9999, quý khách hãy gõ *9999 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM năm sinh có số cuối là 1989, quý khách hãy gõ *1989 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM có số cuối là 999999, quý khách hãy gõ *999999 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM năm sinh có số cuối là 991989, quý khách hãy gõ *991989 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + ...


3.      Tìm SIM theo đầu số

Ví dụ:

 + Quý khách muốn tìm tất cả SIM đầu số 09, quý khách hãy gõ 09* vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm tất cả SIM đầu số 01, quý khách hãy gõ 01* vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm tất cả SIM đầu số 0909, quý khách hãy gõ 0909* vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm tất cả SIM đầu số 0913, quý khách hãy gõ 0913* vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM đầu số 09 có số cuối là 9999, quý khách hãy gõ 09*9999 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM năm sinh đầu số 09 có số cuối là 1989, quý khách hãy gõ 09*1989 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM đầu số 0909 có số cuối là 999, quý khách hãy gõ 0909*999 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + ...


4.      Tìm SIM theo mạng

Ví dụ:

 + Quý khách muốn tìm SIM mạng VinaPhone có số đuôi 9999, quý khách click vào Chọn mạng di động (chọn VinaPhone) sau đó gõ *9999 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM mạng VinaPhone đầu số 09 và có số đuôi 9999, quý khách click vào Chọn mạng di động (chọn VinaPhone) sau đó gõ 09*9999 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM năm sinh mạng VinaPhone có số đuôi 1989, quý khách click vào Chọn mạng di động (chọn VinaPhone) sau đó gõ *1989 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + ...


5.      Tìm SIM theo giá tiền

Ví dụ:

 + Quý khách muốn tìm SIM mạng VinaPhone có giá từ 5.000.000VNĐ đến 10.000.000VNĐ, quý khách click vào Chọn mạng di động (chọn VinaPhone) >> click vào ô Giá từ gõ 5000000 >> click vào ô Giá đến gõ 10000000 >> sau đó gõ 0 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM mạng VinaPhone có số đuôi 9999 giá từ 50.000.000VNĐ đến 100.000.000VNĐ, quý khách click vào Chọn mạng di động (chọn VinaPhone) >> click vào ô Giá từ gõ 50000000 >> click vào ô Giá đến gõ 100000000 >> sau đó gõ 9999 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM mạng VinaPhone đầu số 09 số đuôi 9999 giá từ 50.000.000VNĐ đến 100.000.000VNĐ, quý khách click vào Chọn mạng di động (chọn VinaPhone) >> click vào ô Giá từ gõ 50000000 >> click vào ô Giá đến gõ 100000000 >> sau đó gõ 09*9999 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM năm sinh mạng VinaPhone có số đuôi 1989 giá từ 1.000.000VNĐ đến 5.000.000VNĐ, quý khách click vào Chọn mạng di động (chọn VinaPhone) >> click vào ô Giá từ gõ 1000000 >> click vào ô Giá đến gõ 5000000 >> sau đó gõ *1989 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + Quý khách muốn tìm SIM năm sinh mạng VinaPhone đầu số 09 số đuôi 1989 giá từ 1.000.000VNĐ đến 5.000.000VNĐ, quý khách click vào Chọn mạng di động (chọn VinaPhone) >> click vào ô Giá từ gõ 1000000 >> click vào ô Giá đến gõ 5000000 >> sau đó gõ 09*1989 vào ô tìm kiếm rồi click vào nút Tìm kiếm (hoặc Enter)

 + ...


CHÚC QUÝ KHÁCH TÌM ĐƯỢC SIM ƯNG Ý! XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH!